>

Καθαρισμοί

H εταιρία μας. με τον καθαρισμό πολυκατοικίας του επαγγελματικού χώρου της κατοικίας είναι κοντά σας...

Απολυμάνσεις

Οι κατσαρίδες είναι έντομα που ζούν σε μεγάλες αποικίες.Τρέφονται με μία μεγάλη ποικιλία τροφών με ι...

Διαχείριση Πολυκατοικιών

Έκδοση κοινοχρήστων: Εντός 1 ημέρας παράδοση λογαριασμών κοινοχρήστων, ειδοποιήσεων-αποδείξεων και ...

Υπολογισμός Κοινοχρήστων

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ:Η εταιρία μας  είναι από τις πρώτες εταιρίες που χρησιμοποίησε την μηχανογραφημένη έκδοσ...

Τεχνική Υποστήριξη

Για να λειτουργεί ένα κτίριο σωστά απαιτείται άμεση και αποτελεσματική αποκατάσταση βλαβών. H εταιρε...

  • Καθαρισμοί

  • Απολυμάνσεις

  • Διαχείριση Πολυκατοικιών

  • Υπολογισμός Κοινοχρήστων

  • Τεχνική Υποστήριξη